หางาน สมัครงาน

หางาน หาคน สมัครงาน พนักงานขาย พนักงานแนะนำสินค้า บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด PC BA MC งานประจำ งานจัดรายการ พนักงานธุรการ พนักงานในตำแหน่งอื่นๆ

หางาน หาคน สมัครงาน พนักงานขาย พนักงานแนะนำสินค้า บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด PC BA MC งานประจำ งานจัดรายการ พนักงานธุรการ พนักงานในตำแหน่งอื่นๆ

ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่สูง ความรวดเร็วและประสิทธิภาพส่งผลยิ่งยวดต่อความสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่อง "คน" ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จที่สำคัญ ฮิวแมน อลิอันซ์ ประกอบด้วยทีมงานเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการสรรหาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในหลากหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจบริการ ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องใช้ไฟฟ้า และอสังหาริมทรัพย์ ประสานกับบริการที่ออกแบบมาเพื่อตอบรับกับธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรง ต้องการความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในด้านกำลังคน ที่จะรองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และช่วยให้การบริหาร "คน" เป็นเรื่องง่ายและชี้วัดความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำไมต้อง ฮิวแมน 1) ลูกค้าจะได้บุคลากรคุณภาพเข้าเริ่มงานโดยไม่ต้องดำเนินการสรรหาเอง 2) ช่วยลดต้นทุนในด้านการฝึกอบรมและการหาบุคลากรทดแทนการลาออกได้อย่างรวดเร็ว 3) ปรับกำลังคนได้อย่างคล่องตัว 4) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 5) สามารถมุ่งเน้นการบริหารกลยุทธ์ได้มากขึ้น ฮิวแมน อลิอันซ์ สร้างคน ให้มีความรู้ ทักษะ และใจรักในการทำงาน ด้วยวิสัยทัศน์ในการทำงานเรื่องคน ฮิวแมน อลิอันซ์ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการ "สร้างคน" โดยพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ อีกทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดี การรู้จักทำงานเป็นทีม และใจรักในงานที่ทำ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงาน มีใจรักงานบริการ อีกทั้งเป็นคนที่มีคุณภาพอันจะก่อประโยชน์ในระยะยาวให้แก่สังคมต่อไป
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด 889 ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้อง 155
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2672-3838 โทรสาร 0-2672-3836
E-Mail : Info@humanalliance.co.th
staff Login | Admin Login